Hoe werkt het

U of uw omgeving heeft gemerkt dat uw gehoor mogelijk iets minder is geworden. U moet vaak aanvragen en als het rumoerig is, krijgt u weinig mee. Wat nu?
Wanneer u bij Hulp Bij Horen langs komt, bekijken we uw situatie stap voor stap. Hieronder ziet u de te maken stapen.

Wilt u een afspraak maken? Bel 0514-76 90 26 of stuur eenE-mail naar info@hulpbijhoren.nl

Hoortest en otoscopie

Omdat we eerst willen weten of er gehoor verlies is en zo ja, hoeveel, starten we altijd met een hoortest. Maar voordat we hiermee kunnen starten, kijken we eerst in de oren, om uit te sluiten dat er geen prop (oorsmeer) in de gehoorgang zit, die het geluid eventueel blokkeert. Ook kijken we meteen of er geen andere opvallendheden in de gehoorgang te zien zijn.
Nadat u de hoortest heeft afgerond, wordt deze uitgebreid met u besproken en is er natuurlijk ook ruimte voor vragen.

Uitgebreide hoortest

Wanneer er inderdaad blijkt dat u gehoorverlies heeft, dan starten we met de uitgebreide hoortest. Hierbij testen we hoe het gehoor binnenkomt via het bot (de schedel) en we testen ook wat de hersenen met het geluid doen wat ze binnen krijgen, door middel van een spraakverstaan test. Bij het testen van het spraakverstaan, laten we u losse woorden horen op verschillende geluidssterktes, die we u vragen om na te zeggen. Zo weten wij of u de woorden goed heeft verstaan, maar ook wanneer u deze niet meer goed verstaat.

Ook deze testen worden uitgebreid bij u besproken. We richten ons bij de uitleg ook op de oplossing en welke verwachtingen u hierbij kan hebben.

Keel Neus en Oor Arts (KNO)

Als StAr gecertificeerde audicien zijn wij verbonden aan vele regels. Een aantal van deze regels zijn gericht op het wel of niet doorsturen van u als klant naar een KNO-arts. Aan de hand van de hoortesten die wij bij u afnemen in onze winkel, zijn wij in een aantal gevallen verplicht door te sturen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verschil tussen links en rechts (asymmetrie) of een slechter spraakverstaan dan verwacht vanuit het audiogram (pieptest). Een doorverwijzing is een voorzorgsmaatregel, om een eventuele medische reden van het verschil uit te kunnen sluiten en het wil dus niet zeggen dat er iets aan de hand is. Voor een afspraak bij de KNO-arts heeft u een doorverwijsbrief van uw huisarts nodig, om deze aan te vragen krijgt u van ons het audiogram mee met hierop aangegeven waar het om gaat. Van de KNO-arts krijgt u uiteindelijk een recept voor 1 of 2 hoortoestellen, waarmee wij weer verder kunnen met de aanpassing en de proef.

Intake

Tijdens het intakegesprek stellen wij u een aantal vragen om uw situatie zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast wordt u gevraagd om de Amsterdamse vragenlijst in te vullen. Dit is een vragenlijst van de zorgverzekering in in zekere mate uw categorie en daarmee uw vergoeding bepaald.

Aanpassing en proefperiode

Afhankelijk van uw hoortoestel keuze beginnen we vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken met de aanpassing en daarmee de proef. Tijdens de proefperiode hebben we wekelijks een controle moment, waarin we de instelling van de hoortoestellen naar uw wensen op basis van de ervaring in uw eigen omgeving. We gaan hiermee net zo lang door tot u tevreden bent! Wij hebben dus geen limiet op de proefperiode, maar bekijken iedere proef afzonderlijk, of het nu gaat om 3 of 30 afspraken, wij gaan voor het allerbeste resultaat!

Eindcontrole en afronding

Wanneer u tevreden bent ronden we de proef af. Tijdens deze eindcontrole doen we een test met woorden in de vrije veld modus en ronden we al het benodigde papierwerk voor onder ander de zorgverzekering af. Tijdens deze laatste afspraak van de proef wordt u ook gevraagd de betaling te doen, dit kan met pin, contant of op rekening.

Service

Wanneer de proef is afgesloten, betekent dat niet dat u niet meer langs kunt komen. Sowieso krijgt u van ons ieder jaar (5 jaar lang) een oproep voor de jaarlijkse service controle. Maar natuurlijk bent u altijd van harte welkom voor het bijstellen van de hoortoestellen, schoonmaken en alle andere zaken.