Retour informatie

Herroepingsrecht

Wij hanteren een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het product. Vervolgens heeft u nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren aan hulpbijhoren.nl. Het product dient dan wel in een zo oorspronkelijk mogelijke staat, onbeschadigd te zijn en indien mogelijk in originele verpakking geretourneerd te worden.

U dient een retournering op grond van het Herroepingrecht altijd vooraf te melden aan hulpbijhoren.nl via email aan sales@hulpbijhoren.nl of bel met de klantenservice 0514-76 90 26. Niet aangemelde retourneringen worden niet geaccepteerd.

De wijze van het retourneren van een artikel op grond van het Herroepingrecht wordt uitsluitend door hulpbijhoren.nl bepaald. Deze wijze zal echter niet onredelijk bezwarend voor u zijn.

U dient het product altijd gefrankeerd te retourneren; ongefrankeerde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen rekening. Tevens raden wij u aan om voor € 1,30 extra het pakket te verzekeren. U bent namelijk aansprakelijk voor de retourzending.

Hulpbijhoren.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door hulpbijhoren.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij hulpbijhoren.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Hulpbijhoren.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

U kunt het product retour sturen naar:

Hulp Bij Horen
Nieuwedijk 3
8531HK Lemmer

Heeft u nog vragen over het retourneren van producten, neem dan contact op met de klantenservice:
Email:     info@hulpbijhoren.nl
Tel:       +31 (0)514-76 90 26 (klik hier voor de openingstijden)